อ่านต่อ

หลังค่อม แก้ได้ไหม?

สวัสดีค่ชาว Work It Out วันนี้อยากจะมาพูดถึงอาการผิดปกติของแนวสันหลังค่ะ ซึ่งอาการผิดปกตินั้นมีหลายแ...