เวทเทรนนิ่ง ฝึกยังไง มีความหมายแบบไหน

วันนี้จะอธิบายเรื่องพื้นฐานการฝึกเวทเทรนนิ่งนะครับ ว่าแต่ละครั้งที่ฝึกเราต้องทำอะไร ทำทำไม ทำยังไงนะครับ

ขอให้ชาว Work it Out จำไว้ให้ขึ้นใจนะครับว่าการฝึกใด ๆ สำหรับเวทเทรนนิ่งนั้น เราจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ด้วยกันครับ คือ

1.Warm Up เราจะเริ่มจากการอบอุ่นร่างกาย (ข้อต่อ, กล้ามเนื้อที่เราต้องการจะใช้ในการฝึก) เหตุผลในการทำแบบนี้ เพื่อเป็นการส่งสัญญาณไปยังร่างกายของเราครับ ว่าเรากำลังจะใช้งานเขาแล้วนะ ให้เขาส่งเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อบริเวณนั้น ๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการบาดเจ็บ และเพิ่มการส่งพลังงานไปเพื่อฝึกครับ ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 10 – 15 นาทีครับ

Healthy young woman warming up outdoors workout before training session at the park.

2.Exercise หรือการฝึก ก็ทำการฝึกโดยปกติตามแต่ที่เราต้องการในวันนั้น ๆ ครับ โดยกำหนดท่าฝึก น้ำหนัก ระยะเวลาพัก จำนวนเซ็ทที่เหมาะสมกับเราในครั้งนั้น ๆ ครับ ระยะเวลาการฝึกก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่บอกไว้ก่อนหน้าครับ

3.Cool Down/ Stretching คือการลดอุณหภูมิของร่างกายหรือกล้ามเนื้อส่วนนั้น ๆ ด้วยการยืดเหยียดครับ เพื่อลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 15 – 20 นาทีครับ

เราไม่ควรจะข้ามขั้นตอนที่ 1 และ 3 นะครับ เพราะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การฝึกมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้เราพร้อมสำหรับการฝึกในครั้งต่อไป เพราะกล้ามเนื้อได้พักจากการยืดเหยียดมาแล้วนั่นเองครับ

ส่วนท่าในการฝึกนั้น อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล โดยอาศัยเป้าหมาย ประสบการณ์เป็นหลักครับ ซึ่งท่าพื้นฐาน

ทั้งหลายนั้น ทางเราจะมาแนะนำอีกครั้งในวันหน้า วันนี้สวัสดีครับ