คาร์ดิโอ คืออะไร? ทำทำไม? (ตอนที่ 2)

               สวัสดีค่ะชาว Work It Out กลับมาต่อกันที่เรื่องของคาร์ดิโอกันนะคะ วันนี้จะอธิบายถึงรายละเอียดของ 5 องค์ประกอบในการทำคาร์ดิโอให้มีประสิทธิภาพกันค่ะ

               เริ่มที่อย่างแรก “ความถี่ (Frequency)” กันก่อนค่ะ ความถี่ก็คือจำนวนครั้งที่ฝึกต่อสัปดาห์ ซึ่งตามงานวิจัยทั่วไปก็แนะนำดังต่อไปนี้ค่ะ

          แต่ถ้าเป็นกรณีที่ความเข้มข้นสูงมาก ๆ (60 – 80% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด) ความถี่ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ก็เพียงพอค่ะ และหากความเข้มข้นเป็นแบบปานกลางก็ควรฝึกต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 20 นาทีต่อครั้ง (คนละประเด็นกับเรื่องการเบิร์นไขมันนะคะ อันนี้เรื่องของการพัฒนาการทำงานของหัวใจค่ะ)

               ทั้งนี้ทั้งนั้น การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอจำเป็นจะต้องมีวันพักอย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ เพื่อให้ร่างกายฟื้นฟูการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจและกล้ามเนื้อทั่วร่างกายด้วยค่ะ

               สำหรับผู้เพิ่งเริ่มต้นทำคาร์ดิโอครั้งแรก ๆ ในชีวิต แนะนำให้มีการพักอย่างน้อย 36 ชั่วโมงหลังการคาร์ดิโอครั้งแรกเพื่อป้องกันการใช้งานมากไปของร่างกายอันจะทำให้บาดเจ็บเอาได้นะคะ (และข้อกำหนดนี้สามารถใช้ได้กับผู้มีน้ำหนักเกินด้วยค่ะ)

               ครั้งต่อไปจะมาอธิบายต่อในส่วนขององค์ประกอบต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ