การเคลื่อนไหวของร่างกายมีอะไรบ้าง (ตอนจบ)

                สวัสดีครับ มาถึงรูปแบบการเคลื่อนไหวสุดท้ายของร่างกายกันแล้วนะครับ นั่นก็คือการหมุน หรือที่เรียกว่า Rotation นั่นเองครับ การเคลื่อนไหวในรูปแบบนี้กลุ่มกล้ามเนื้อหลักที่จะทำงานนั่นคือแกนกลางลำตัวครับ โดยเฉพาะด้านข้าง และหลังครับ โดยเฉพาะหลังส่วนกลางที่ทำหน้าที่ช่วยกันในการหมุนไปมาของลำตัว (การเคลื่อนไหวด้วยการเดิน – วิ่ง ก็นับเป็นการหมุนของลำตัวแล้วนะครับ เพราะเวลาเราก้าวไปด้านหน้าตัวเราจะบิดเล็กน้อยครับ ดังนั้นแกนกลางลำตัวและหลังจะต้องทำงานครับ)

                ซึ่งการที่เรามีแกนกลางลำตัวที่แข็งแรงนั้นจะมีผลดีที่ทำให้เราสามารถปกป้องกระดูกสันหลังของเราไม่ให้ต้องมารับน้ำหนักตัวแทนกล้ามเนื้อ ซึ่งถือเป็นการทำงานที่เกินหน้าที่ครับ (คิดถึงโครงเหล็กในเสาบ้านสิครับ มันมีหน้าที่แค่เป็นแกนให้เสาเองนะครับ ไม่ใช่รับน้ำหนัก ตัวคอนกรีตในเสาต่างหากที่ต้องรับน้ำหนัก)

                การฝึกในกล้ามเนื้อส่วนนี้ก็จะเป็นการฝึกหมุนตัวโดยมีแรงต้าน ไม่ว่าจะเป็นจาก Resistance Band, Cable, Kettle bell หรือจะใช้น้ำหนักตัวของเราก็ได้ครับ เช่นท่า Russian Twist, Oblique Twist หรือ Side Plank, Side Bridge ครับ

                สำหรับการเคลื่อนไหวรูปแบบนี้ผมค่อนข้างให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ นะครับ เพราะอย่างที่พูดไปตอนต้นครับ แกนกลางลำตัวที่แข็งแรง จะเป็นรากฐานที่ดีในการเคลื่อนไหวครับ ขอให้ชาว Work It Out จำไปปฏิบัติก็จะทำให้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับ คราวหน้ามาเจอกันใหม่กับเรื่องใหม่ครับ สวัสดีครับ